நம்பிக்கை குழுமம்

தேசியமும் தெய்வீகமும் எங்களது கண்கள்! நம்பிக்கையே வாழ்வின் வெற்றிக்கு தூண்கள்! இன, ஜாதி, மத, மொழி பேதமின்றி தனி மனிதனின்ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான தளம். நம்பிக்கை குழுமத்திற்கு உரிய வலைப்பூ இது.

Saturday, April 15, 2006

வெற்றித் தடங்க(ல்)ள்!

நண்பர் கடலூர் நடேசன் அவர்களின் மூலமாக "நம்பிக்கை"க்கு ஒரு அருமையான கவிதை வந்திருந்தது. இதோ இங்கு அதைக் காணுங்கள்!

அடித்தல் திருத்தலின்றி
அற்புத கவிதைப் பிறப்பதில்லை
மடித்தல் ஒடித்தலின்றி
அணிகலனாய் தங்கம் சிறப்பதில்லை

அணை தடுத்தல் சிறைப் படுத்தலின்றி
ஆற்று நீர் பயிரிடைப் பாய்வதில்லை
வளர்பிறை தேய்பிறை இன்றி
வானில் முழு நிலா காய்வதில்லை

அழுதல் விழுதல் இன்றி
மழலை தளிர் நடை பயில்வதில்லை
அழுத்தி ஆழ உழுதலின்றி
நெல்மணி துளிர்ப்பதில்லை

துயரம் பிறர் துரோகமின்றி

செய்த தவறுகளும் புரிவதில்லை!
தடங்கல்தோல்வி இன்றி வாழ்வில்
வெற்றித் தடங்களும் தெரிவதில்லை!!!

தடங்கலின்றி தோல்வி இன்றி வாழ்வில்
வெற்றித் தடங்களும் தெரிவதில்லை!!!

- அனந்தலஷ்மி (மாதர் சங்கம், கடலூர்)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home